1) Maksymalne stawki taksy notarialnej
2) Wysokość pobieranych przez notariuszy podatków
3) Cennik opłat sądowych